Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry - kuntoutumista tukevaa ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä

Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry on tamperelainen, vuonna 1991 perustettu mielenterveysyhdistys. Nimi kantaa yhdistyksen syntyhistoriaa: ensimmäinen tuetun asumisen ja päivätoiminnan keskus perustettiin Muotialan kaupunginosaan. Vuosien myötä yhdistyksessä on kehitetty yhä uusia toimintamuotoja vastaamaan olemassa oleviin tarpeisiin ja yhteiskunnan muutoksiin. Tällä hetkellä yhdistys tarjoaa tukiasumista ja tuettua asumista (kotikuntoutusta) sekä työtoimintaa, ammatillista kuntoutusta ja perhetyötä. Lisäksi toimintamuotoja ovat eri yksiköissä toteutettava virkistystoiminta sekä kaikille itsensä kehittämisestä ja vaikuttamisesta kiinnostuneille tarkoitettu kansalaistoiminta. Kansalaistoiminta tarjoaa kokemusasiantuntijatoimintaa, avointa ryhmätoimintaa ja vapaaehtoistoimintaa. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n välitön toiminta-alue on Tampere ja ympäristökunnat, mutta yhdistys on osa myös valtakunnallisia verkostoja. Yhteistyötä tehdään julkisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.

Mielenterveyden kokemusasiantuntijatoimintaa Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:ssä on ollut yhtäjaksoisesti vuodesta 2001 alkaen. Toiminta on osa yhdistyksen vakiintunutta kansalaistoimintaa ja sen kotipesä on Tampereen keskustassa sijaitseva Kansalaistoiminnan keskus Puisto.

Kokemusasiantuntijatoimintaan osallistuville, mielenterveyden häiriöistä kuntoutuville henkilöille, tarjotaan jatkuvaa koulutusta ja muuta toimintaa, joka valmentaa toimimaan kokemusasiantuntijatehtävissä. Toimintaan voi liittyä itselleen sopivassa vaiheessa ja olla mukana niin pitkään kuin osallistuja kokee sen itselleen tarpeelliseksi.

Kokemusasiantuntijatoiminnan tavoitteet ovat kokemustiedon levittäminen ja siten asenteisiin vaikuttaminen ja palveluiden kehittäminen. Kokemusasiantuntijatoiminta myös vahvistaa osallisuutta yhteiskuntaan sekä tukee osallistujien kuntoutumista ja voimaantumista.
Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n kokemusasiantuntijoilla on kysyntää ja osallistujille välitetään monipuolisia työtehtäviä. Kokemusasiantuntijat mm. käyvät luennoimassa sairaudestaan ja kuntoutumisestaan, osallistuvat palveluiden kehittämistehtäviin ja tekevät tiedotustyötä. Jälkimmäisestä “Epävakaudesta elämään” kirja on hieno esimerkki.